Kontaktujte nás

Kontaktné údaje:

SANDOZ d.d. – organizačná zložka,

Žižkova 22B, 811 02 Bratislava