Mikroflóra u detí

Mikroorganizmy v ľudských črevách (mikroflóra) majú množstvo funkcií - od podpory trávenia až po formovanie a posilnenie imunitného systému.1

Tráviaci trakt dieťaťa je počas vnútromaternicového vývoja takmer sterilný. Mikrobiálna kolonizácia čriev začína intenzívne už počas pôrodu a v období bezprostredne po narodení.2 Tento proces je životne dôležitý pre sformovanie imunitného systému a tráviaceho traktu.3 Vybudovanie črevnej mikroflóry v tomto rannom období môže ovplyvňovať zdravie aj v ďalších obdobiach života.3,4

Význam bifidobaktérií  

U detí mladších ako 12 mesiacov sa črevná mikroflóra z 90% skladá z bakteriálneho rodu bifidobaktérií. Počas rastu a dospievania sa tento počet znižuje až na približne 5% u dospelého človeka.5 Ak teda zvažujete probiotické doplnky pre deti, je dôležité, aby ste použili produkty, ktoré obsahujú bifidobaktérie.

Vývoj mikroflóry môže narušiť napríklad choroba alebo liečba antibiotikami. Materské mlieko obsahuje zložky, ktoré podporujú rast bifidobaktérií5, takže to, či je dieťa dojčené, má tiež určitý vplyv na vývoj mikroflóry. Intervencia probiotikami zvyšuje počet užitočných baktérií v detskom čreve, a tak prispieva ku jeho zdraviu.

Infekčná hnačka u dojčiat a detí  

Hnačka je vážnou príčinou detskej mortality.6 Preto je  preventívna intervencia a liečba dôležitá. U malých detí môžu probiotiká zohrávať úlohu v prevencii vzniku hnačkového ochorenia. Dvojito zaslepená klinická štúdia ukázala, že deti mladšie ako osem mesiacov, ktoré dostávali probiotiká obsahujúce bifidobaktérie, mali nižšiu pravdepodobnosť vzniku akútnej hnačky a tiež kratšie trvanie choroby.6

Hnačka súvisiaca s antibiotickou liečbou (AAD)  

Antibiotická liečba môže mať u detí množstvo vedľajších účinkov. Sem patrí narušenie mikroflóry, vedúce ku hnačke.6 Probiotiká môžu pomôcť znížiť výskyt vedľajších účinkov a urýchliť zotavenie po liečbe antibiotikami. Dopĺňanie bifidobaktérií v kombinácii s inými probiotikami - lactobacillus acidophilus – môže výrazne znížiť výskyt a trvanie hnačky súvisiacej s antibiotickou liečbou u detí.6

Posilnenie imunitného systému  

Ku hlavným kladným účinkom probiotík patrí schopnosť potláčať patogény a pomáhať udržať neporušenú funkčnú vrstvu hlienu v tráviacom trakte – čo je dôležité pre naše zdravie a kondíciu.6 Probiotiká sú tiež schopné komunikovať s imunitným systémom a ovplyvňovať ho. To je dôležité, pretože 70-80% imunitných buniek a lymfatických tkanív sa nachádza v črevnom systéme.6 Dopĺňanie bifidobaktérií môže zvýšiť schopnosť organizmu odolávať bežným infekciám vďaka posilneniu imunitného systému.6

Keďže črevné baktérie môžu pomôcť pri vývine imunitného systému u malých detí, existuje predpoklad, že narušenie črevnej mikroflóry v rannom štádiu života môže viesť ku vzniku a prejavu alergických ochorení.7 Nedávna štúdia ukázala, že dopĺňanie bifidobaktérií v prenatálnom a postnatálnom období môže byť účinné v prevencii vzniku a prejavu alergických ochorení.7

Obezita u detí  

Obezita je jedným z najzávažnejších zdravotných problémov súčasnosti.8 Súčasný výskum sa zaoberá úlohou, ktorú pri vzniku obezity zohráva črevná mikroflóra. Hoci je stále v počiatočnej fáze, už priniesol niektoré zaujímavé objavy. Jedna zo štúdií ukázala, že deti, u ktorých sa do siedmeho roku života vyvinula obezita, mali v prvom roku života nižšiu hladinu bifidobaktérií.8 A skutočne, záver nedávnej metaanalýzy naznačuje, že deti, ktoré boli dojčené, mali o 13-22% nižšiu pravdepodobnosť vzniku nadváhy alebo obezity v detskom veku. To môže byť pravdepodobne vďaka vplyvu dojčenia na počet bifidobaktérií u detí.8

BB-12® – najviac skúmaný kmeň bifidobaktérií  

Kmeň BB-12 bol opísaný vo viac ako 130 humánnych klinických štúdiách6 a dokázal sa jeho účinok pre zlepšenie funkcie čriev, ochranu proti infekčnej hnačke a hnačke súvisiacej s antibiotickou liečbou, ako aj pre podporu funkcie imunitného systému.6

Linex® Baby kvapky pre deti obsahujú 1 miliardu (1x109) jednotiek tvoriacich kolónie (CFU) kmeňa Bifidobacterium animalis subs. Lactis9, ktorý patrí medzi najlepšie zdokumentované kmene rodu Bifidobacterium.6
Ciorba MA. Clin gastroent and hepatology. 2012;10:960-968
Rodriguez JM, et al. Microb Ecol Health and Disease. 2015;26:26050
3 Houghteling PD & Walker WA. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):294-307 
Soto A, et alJPGN. 2014;59(1):78-88
5 Rogelj I. Zbornik Probiotiki - s kakovostjo do učinkovitosti. Lek, 2016
6 Mikkel Jungersen and all: The Science behind Bifi dobacterium, BB-12. 
7 Enomoto T, et al. Allergology Int. 2014;63:575-585
Kalliomäki, et alAm J Clin Nutr. 2008;87(3):534-538
9 Návod na použitie, Linex® Baby kvapky, apríl 2019