Probiotiká a tehotenstvo

Primeraná výživa je pre zdravie počas tehotenstva dôležitá. Tehotné ženy sa zvyčajne viac zaujímajú o zloženie stravy1, vynechávajú potenciálne škodlivé látky ako tabak alebo alkohol a pokúšajú sa konzumovať viac zdravých potravín.

Vyvážená strava zvyčajne pokrýva zvýšené nároky na živiny počas tehotenstva1. Avšak čoraz väčšia časť výskumov potvrdzuje, že probiotické doplnky môžu byť prospešné pre zdravie tehotných žien a ich detí.2 Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, ktoré pri užívaní v primeranom množstve poskytujú zdravotný benefit.3

V tráviacom trakte je niekoľko biliónov mikrobiálnych organizmov. 4 Tento ekosystém sa skladá najmä z baktérií, avšak obsahuje aj iné mikroorganizmy, ako napr. vírusy, plesne a archeóny.4 Črevná mikroflóra má mnoho funkcií vrátane podpory trávenia potravy a produkcie živín, ako aj formovania imunitného systému.5 Probiotické lieky alebo výživové doplnky zvyčajne obsahujú užitočné baktérie – napr. laktobacily alebo bifidobaktérie – a môžu pomôcť obnoviť črevnú mikroflóru a udržiavať jej rovnováhu.6

Alergické ochorenia sa stávajú čoraz bežnejšími  

Výskyt a prejavy alergických ochorení, ako napr. ekzémy, alergická nádcha a astma, sa v posledných desaťročiach zvyšujú.7 Jedna z teórií hovorí, že narušenie vývoja črevnej mikroflóry v rannom období života detí môže prispieť ku vzniku a prejavu týchto ochorení.8 A to z toho dôvodu, že baktérie v črevnej mikroflóre pomáhajú stimulovať vývoj imunitného systému u novorodencov.8

Iné možné vysvetlenie pre nárast výskytu imunoalergických ochorení je tzv. „hygienická hypotéza ”. Táto tvrdí, že nedostatočný kontakt s imunogénnymi patogénnymi mikroorganizmami, v rannom štádiu života, bráni u detí v riadnom vyzretí imunitného systému.7 Tento problém sa týka najmä vyspelejších krajín, kde sú životné podmienky hygienickejšie a sterilnejšie.

Možno sa vám Ťťžko verí tomu, že váš dom by mohol byť až príliš čistý, ale naozaj to môže byť pravda. Ale zatiaľ čistiace prostriedky nevyhadzujte.
Užívanie probiotík počas tehotenstva a aj počas dojčenia môže pomôcť vďaka tomu, že užitočné baktérie sa z matky na dieťa prenášajú priamym kontaktom s materskou mikroflórou počas pôrodu a taktiež materským mliekom počas laktácie.2

Nedávna klinická štúdia skúmala 130 matiek, ktoré jeden mesiac pred pôrodom dopĺňali svoju stravu dvakrát denne dávkou bifidobaktérií. Po pôrode sa deťom podávala jedna dávka probiotík po dobu šiestich mesiacov. Výsledky ukázali, že dopĺňanie stravy probiotikami výrazne znížilo riziko vzniku a prejavu alergických ochorení u detí.7

Ochrana zdravia počas tehotenstva  

Probiotiká môžu byť užitočné aj pre zdravie budúcich mamičiek. Infekcia u matky môže zvýšiť riziko predčasného narodenia dieťaťa o 30%-50%.2 Predpokladá sa, že probiotiká môžu prispieť ku zníženiu rizika infekcie, pretože majú schopnosť odstraňovať a potláčať patogény a stimulovať funkcie imunitného systému.2

Ďalšou oblasťou, v ktorej môžu probiotiká pomáhať, je gestačný (s tehotenstvom súvisiaci) diabetes mellitus (GDM). Ten sa definuje ako akýkoľvek typ intolerancie glukózy, ktorá nastáva v tehotenstve.9 GDM komplikuje približne 7% tehotenstiev. Tento stav môže mať za následok zvýšený výskyt hypertenzie a zvýšiť riziko cisárskeho rezu.9 Žena s GDM môže mať tiež zvýšené riziko vzniku cukrovky po pôrode, zatiaľ čo u jej deti je zvýšené riziko, že v neskoršom živote sa u nich može vyvinúť obezita.9 Klinická štúdia na vzorke 256 žien ukázala, že probiotická intervencia riziko vzniku GDM znížila.10
1 Rutten N, et al. Eur J Pediatr. 2016;175:229-235
2 Sanz Y. Am J Clin Nutr. 2011;94(Suppl. 6):2000S-2005S
3 Conlon M & Bird A.  Nutr. 2015;7: 17-44
4 Ursell L, et al. Nutr Rev. 2012;70(Suppl.1):S38–S44
5 Ciorba MA. Clin Gastro Hep. 2012;10(9):960–968
6 Mitsuoka T. Asia Pacific J Clin Nutr. 1996;5:2-9
7 Enomoto T, et al. Allergology Int. 2014;63:575-585
http://care.diabetesjournals.org/content/26/suppl_1/s103. Stránka navštívená 4.11.2020 
10 Barrett H, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014:Issue 2. Art. No.:CD009951. DOI:10.1002/14651858