Hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku spoločnosti Sandoz kontaktujte nás čo najskôr mailom na adrese neziaduca.udalost.slovensko@sandoz.com.

Uveďte prosím akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a údaje o pacientovi, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (pohlavie a vek, prípadne iniciálky a dátum narodenia).

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti Sandoz pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov.