Účinok antibiotík na črevnú mikroflóru

Probiotiká ako prevencia hnačky súvisiacej s antibiotickou liečbou (AAD)

Slovo probiotikum je odvodené z gréčtiny a doslovne znamená „pre život”. Naopak slovo antibiotikum sa prekladá ako „proti životu.”1 Nie je preto prekvapením, že v určitých oblastiach dochádza k terapeutickému stretu medzi probiotikami a antibiotikami.

Antibiotiká môžu zachrániť ľudský život pri infekcii škodlivými baktériami a mali by sa užívať podľa toho, ako ich predpíše lekár. Avšak jedným z bežných vedľajších účinkov antibiotík je hnačka a nevoľnosť. Ich príčinou je to, že antibiotiká sú určené na zabíjanie patogénnych baktérií. Súčasne však môžu tiež zničiť niektoré užitočné baktérie v tráviacom systéme, čím sa naruší rovnováha črevnej mikroflóry, a to umožní škodlivým mikróbom sa rozmnožovať.2,3 Hnačkou súvisiacou s antibiotickou liečbou trpí 5-35% ľudí užívajúcich antibiotiká.4

Obnovenie rovnováhy  

Probiotické doplnky môžu pomôcť normalizovať črevnú mikroflóru tým, že zabezpečujú zdravú rovnováhu medzi „užitočnými” a „škodlivými” baktériami.1,3 Probiotické baktérie chránia organizmus rôznymi spôsobmi. Napríklad môžu spolupracovať s hlienovou bariérou v črevách a podporovať ju, a tak chránia organizmus pred infekciou.5 Taktiež môžu zamedziť patogénnym organizmom prístup k živinám,6 a tým zastavia ich rozmnožovanie.

Hnačka súvisiaca s antibiotickou liečbou u dospelých  

Analýza veľkého počtu klinických štúdií – do ktorých sa zapojilo celkovo 11 811 účastníkov – ukázala, že podávanie probiotík znížilo riziko výskytu hnačky súvisiacej s antibiotickou liečbou o 42% v porovnaní s tými, ktorí užívali placebo.7 Iná analýza ukázala, že užívanie probiotík môže znížiť riziko vzniku hnačky súvisiacej s Clostridium difficile (CDAD – závažný typ hnačky súvisiacej s antibiotickou liečbou)8 o 66%.9

Hnačka súvisiaca s antibiotickou liečbou u detí  

Hnačka súvisiaca s antibiotickou liečbou sa u detí nevyskytuje tak často ako u dospelých, avšak riziko stále existuje. Približne 11% detí užívajúcich antibiotiká dostane hnačku, pričom u detí mladších ako dva roky sa toto riziko zvyšuje na 18%.10

Zloženie črevnej mikroflóry dieťaťa je iné ako dospelého. Približne 90% baktérií v črevách malých detí je z rodu Bifidobacterium, v porovnaní s iba 5% u dospelých.11 Na základe toho možno povedať, že pri podávaní probiotík malým deťom by bolo najvhodnejšie vybrať doplnok výživy s obsahom bifidobaktérií. Nedávna analýza 16 štúdií – za účasti celkovo 3 432 detí – ukázala, že probiotiká mali vplyv na prevenciu hnačky súvisiacej s antibiotickou liečbou u detí.3

Preventívne opatrenia sú dôležité, pretože hnačka súvisiaca s antibiotickou liečbou môže byť príčinou predčasného ukončenia antibiotickej liečby. To môže viesť k absencii v škole alebo škôlke, a tým aj absencii rodičov v práci.121 Jungersen M, et al. Microorg. 2014;(2):92-110
2 Mayo Clinic. ‘Antibiotic-associated diarrhea.’ K dispozícii na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antibiotic-associated-diarrhea/symptoms-causes/syc-20352231
Stránka navštívená 26.9.2018

3 Johnston B, et al. Coch Database of Syst Rev. 2011:11; Art. No.: CD004827. DOI: 10.1002/14651858.CD004827.pub3
4 McFarland LV. Fut Microbiol 2008;3(5):563-78  
5 Conlon M & Bird A. Nutrients. 2015:7;17-44
6 Travers A, et al. J Parasitology Res. 2011; Art.ID 610769. doi:10.1155/2011/610769
7 Hempel S, et alJAMA. 2012;307:1959-1969
8 Hickson M. Therap Adv Gastroenterol. 2011;4(3):185–197
9 Johnston B, et al. Ann Intern Med. 2012;157(12):878-888
10 Surawicz CM. J Pediatric Gastroenterol Nutr. 2003:37;2-3
11 Rogelj I. Zbornik s kakovostjo do učinkovitosti. Lek, 2014
12 Fox MJ, et al. BMJ Open. 2015:5;e006474 doi:10.1136/bmjopen-2014-006474