Linex® Forte

Prirodzená cesta k zdravej mikroflóre

Linex® Forte obsahuje dva dobre známe a preskúmané kmene živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia, ktoré pomáhajú regulovať a udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry u dospelých a detí:1

  • Lactobacillus acidophilus

  • Bifidobacterium animalis subsp. lactis

Každá kapsula obsahuje najmenej 1 x 109 (jedna miliarda jednotiek tvoriacich kolónie - CFU) živých, lyofilizovaných baktérií Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. Navyše obsahuje aj inulín s oligofruktózou – prebiotiká, ktoré pomáhajú baktériám mliečneho kvasenia rásť a rozmnožovať sa.1

Linex® Forte neobsahuje lepok. Množstvo vedeckých publikácií a klinických štúdií s baktériou Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis preukázalo, že tieto probiotické kmene sú bezpečné a dobre tolerované.1

Kompletná liečba začína zvnútra

Zdravá rovnováha črevnej mikroflóry môže byť porušená vplyvom rôznych faktorov ako sú vírusové alebo bakteriálne infekcie (napr. pri cestovaní do zahraničia, rotavírusové infekcie), liečba liekmi, ktoré ovplyvňujú črevnú mikroflóru (napr. antibiotiká), nevyvážená a nevhodná strava alebo poruchy biorytmu (napr. zmena časového pásma pri cestovaní). Zloženie črevnej mikroflóry môže byť ovplyvnené nadmernou hygienou v detstve, životným štýlom a stresom u dospelých.1

Podávanie Lactobacillus acidophilus, a Bifidobacterium animalis subsp. lactis, ktoré obsahuje Linex Forte sa odporúča:1

  • - počas cestovania1

  • - pri hnačke1

  • - pri zmenách biorytmu1

  • - počas užívania liekov ovplyvňujúcich črevnú mikroflóru (napr. liečba antibiotikami)1

Linex® Forte je výživový doplnok a odporúča sa užívať deťom od 3 rokov a dospelým v dávke jedna kapsula 1 až 3 krát denne v závislosti od veku1.

Rovnováha tráviaceho systému začína zvnútra

Nevyrovnaná alebo narušená črevná mikroflóra môže vyústiť do problémov, ako napr. tráviace poruchy, bolesti brucha, nadúvanie a hnačka.2 Užívajte Linex® Forte pre udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry1.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O VÝŽIVOVOM DOPLNKU

Názov výživového doplnku: Linex® Forte. Zloženie: Každá kapsula obsahuje najmenej 1 x 109 kolónií lyofilizovaných baktérií rodu Lactobacillus a rodu Bifidobacterium a prebiotiká (inulín s oligofruktózou). Indikácie: Udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry. Dávkovanie: Dospelí a deti vo veku nad 12 rokov: 1 kapsula jeden až trikrát denne. Deti vo veku od 3 do 12 rokov: 1 kapsula jeden až dvákrát denne. Upozornenia: Neužívajte Linex Forte, ak máte závažnú poruchu imunitného systému alebo iné závažné ochorenie, ak máte intoleranciu glukózy, fruktózy alebo sacharózy, ak ste precitlivený na ktorúkoľvek zo zložiek výživového doplnku alebo mliečne proteíny. Ak máte cukrovku, musíte tento výživový doplnok užívať s opatrnosťou, pretože môže obsahovať jednoduché cukry. Zástupca v SR: SANDOZ d.d. - organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava. Dátum revízie textu: 05/2019.

Informácia je určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Pred začatím používania výživového doplnku si pozorne prečítajte pribalený návod na použitie. Úplné informácie o výživovom doplnku získate na adrese: SANDOZ d.d. - organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava alebo prostredníctvom obchodného zástupcu.

 1 Návod na použitie Linex Forte, máj 2019
2 Zhang Y-J et al. Int Journ of Mol Sci. 2015;16(4):7493-7519.