Linex® kapsuly: Dôveryhodná liečba pre zdravé trávenie

Značka Linex® začala svoju históriu v roku 1982 v Prevalje, Slovinsko. Dnes má za sebou viac ako  30-ročnú históriu klinických skúseností a je dostupná pacientom vo viac ako 40 krajinách sveta.1

Linex® obsahujú tri rôzne druhy lyofilizovaných živých baktérií mliečneho kvasenia, ktoré sú súčasťou normálnej črevnej mikroflóry:2

  • Lactobacillus acidophilus subsp. gasseri;

  • Bifidobacterium infantis;

  • Enterococcus faecium.

Každá Linex® kapsula obsahuje najmenej 1.2 x 107 živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia.2

LINEX® kapsuly sa používajú na podpornú liečbu pri hnačkách, nadúvaní a iných poruchách trávenia, vyskytujúcich sa pri2:

  • infekciách bakteriálneho a vírusového pôvodu v tráviacom trakte u dojčiat, detí a dospelých2,
  • liečbe širokospektrálnymi antibiotikami a chemoterapeutikami2,
  • ožarovaní orgánov nachádzajúcich sa v brušnej dutine a panve2

Probiotiká Linex® kapsuly sa vyrábajú v závodoch spĺňajúcich náročné kritériá výroby GMP *3 (Good Manufacturing Practice).

*vyrábané v súlade s dobrou výrobnou praxou (Good Manufacturing Practice, GMP), čo je prísna zákonná požiadavka pre výrobu medicínskych výrobkov a podlieha pravidelnej kontrole príslušnými zdravotníckymi inštitúciami.

Efektívna liečba začína zvnútra

Probiotické kmene vo voľnopredajnom lieku Linex® kapsuly sa ukázali byť účinné v liečbe nasledujúcich problémov:

Podporná liečba pri hnačke vyskytujúcej sa pri terapii širokospektrálnymi antibiotikami

Antibiotiká sú určené na zabíjanie škodlivých choroboplodných baktérií. Avšak môžu zničiť aj užitočné baktérie v črevnej mikroflóre, ktoré sú dôležité pre správnu funkciu tráviaceho systému, čoho dôsledkom je napr. hnačka.4 Probiotické kmene vo voľnopredajnom lieku Linex® kapsuly taktiež môžu pomôcť pri hnačke súvisiacej s ožarovaním orgánov v brušnej a panvovej oblasti.2 Baktérie mliečneho kvasenia vo voľnopredajnom lieku Linex® kapsuly sú rezistentné voči antibiotikám.2

Podporná liečba pri hnačke vyskytujúcej sa pri infekciách bakteriálneho alebo vírusového pôvodu

Zvyčajne ju spôsobuje bakteriálna, virálna alebo parazitická infekcia. Ročne sa vyskytne približne 1,7 miliárd prípadov hnačkových ochorení.5 Voľnopredajný liek Linex® kapsuly je vhodné užívať ako podpornú liečbu pri hnačke vyskytujúcej sa pri infekciách bakteriálneho alebo vírusového pôvodu v tráviacom trakte.2 Takáto hnačka sa môže vyskytnúť napr. aj pri cestovaní do zahraničia.

Meteorizmus (nadúvanie) a iné poruchy trávenia

Meteorizmus alebo nadúvanie sa ľudovo označuje ako „vetry“. Užívanie probiotík Linex® kapsuly je vhodné aj pri týchto problémoch. 2,6

Normalizuje a vyrovnáva črevnú mikroflóru

Lyofilizované baktérie mliečneho kvasenia vo voľnopredajnom lieku Linex® kapsuly regulujú prirodzenú rovnováhu črevnej mikroflóry.6

Voľnopredajný liek Linex® kapsuly je vhodný pre dojčatá, deti a dospelých. Linex® kapsuly užívajte po jedle a zapite ich malým množstvom vody. U detí, ktoré nevedia alebo nemôžu prehĺtať, sa obsah kapsuly vysype na lyžičku a zmieša sa s troškou tekutiny.6

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Názov lieku: LINEX® kapsuly. Zloženie: Tri rôzne druhy živých lyofilizovaných baktérií mliečneho kvasenia: Lactobacillus acidophilus (sp. L. gasseri), Bifidobacterium infantis a Enterococcus faecium. Indikácie: Podporná liečba pri hnačke, meteorizme a iných tráviacich poruchách. Dávkovanie: Dojčatá a deti do 2 rokov veku: 3-krát denne jedna kapsula s troškou vody. Deti vo veku 2 až 12 rokov: 3-krát denne jedna až dve kapsuly s troškou vody. Dospelí a deti vo veku nad 12 rokov: 3-krát denne dve kapsuly s troškou vody. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko. Registračné číslo: 49/0316/00-S. Dátum revízie textu: August 2020.

Informácia je určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. Úplné informácie o lieku si pozorne prečítajte v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SmPC), ktorý získate na adrese: SANDOZ d.d. - organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava alebo prostredníctvom obchodného zástupcu držiteľa.

Viac nformácií o lieku získate na www.sukl.sk

 

 

4 Mayo Clinic, Antibiotic-associated Diarrhea, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antibiotic-associated-diarrhea/diagnosis-treatment/drc-20352237 stránka navštívená 2.10.2018
5 WHO, Fact Sheet: Diarrheal Disease, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/. Stránka navštívená v októbri 2.10.2018
6 Písomná informácia pre používateľa lieku Linex kapsuly, august 2020